Om föreningen

Mälekon är en ideell linjeföreningen på Mälardalens högskola som förvaltar alla talanger som studerar Ekonomprogrammet eller International Business Management-programmet och är därav en av lärosätets största föreningar.

Föreningens mål är att öka sammanhållningen mellan ekonomstudenterna på skolan samt att underlätta studenternas situation under studietiden både vad gäller utbildning och det sociala livet i och utanför skolan.

Föreningen vill dessutom verka för att stärka de utexaminerade ekonomernas attraktionskraft både på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt.

Huvudsponsor- Guld

AS logga

Huvudsponsor- Silver

handelsbanken-sevenoaks

Sponsorer

Facebook

https://www.facebook.com/malekon/

Instagram

https://www.instagram.com/malekon