Student

Welcome

Mälekon är en av flera linjeföreningar på MDH och representerar ekonomstudenterna på skolan.

Som din linjeförening finns Mälekon som en extra familj under din studietid och arbetar för att stärka din sociala situation både i och utanför skolan. Mälekon arbetar även för att stärka din attraktionskraft som nyexaminerad ekonom både på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt samt hjälper dig med frågor gällande din utbildning.

Mälekon anordnar en mängd olika aktiviteter som kan vara allt från spännande och givande föreläsningar till galna temafester och sittningar.

Rookieperioden

Mälekon är Mälardalens Högskolas linjeförening för ekonomistudenter. Mälekon kommer att stå för de flesta aktiviteterna under rookieveckorna. Under din studietid kommer Mälekon att vara ett stöd i dina studier, en länk till utveckling och framtida arbetsgivare.

De två första veckorna på Mälardalens högskola kallas för Rookieperioden. Under den tiden kommer rookiesar (nya studenter) att lära känna varandra, skolan och äldre studenter. Många aktiviteter kommer att äga rum såsom lekar, fester, lugnare umgänge, företagsbesök och mycket mer! Det är viktigt att rookiesarna vet att alla aktiviteter är helt frivilliga och ingen ska känna sig tvungen att göra något den inte vill eller delta i en aktivitet den inte vill. Mälekons generaler och faddrar rekommenderar dig att medverka för vi kommer att ha superkul!

Rookieperioden är inte till för att förnedra rookiesarna eller tvinga dem till jobbiga situationer, utan vi ska alla ha trevligt och kul!