Mälekons Ekonom Dag

Vill du veta mer om MED-dagen? Tvivla inte på att kontakta vår projektgrupp på naringsliv@malekon.se