Gamla tentor

Har du någon gång suttit och pluggat på en gammal tenta bara för att börja svära över att du inte har någon aning om ifall det du svarat är korrekt?

Vi i Mälekon ser en stor brist i det tentamensarkiv som skolan tillhandahåller där du inte får ett facit för att se om du lär dig rätt.

Därför har vi byggt upp en databas med andra elevers tentor tillgänglig för våra medlemmar för att underlätta studierna.

Vi har valt att begränsa detta arkiv till endast tentor som fått VG i betyg, för att garantera en tillräckligt hög andel korrekta svar.

 

Har du skrivit en tentamen och fått VG så får du gärna komma till oss och låta oss scanna in den (självklart censurerar vi personuppgifter, du blir helt anonym). Du kan även scanna in den på egen hand och mejla direkt till oss.

Vi uppskattar väldigt mycket om du tar dig tid att göra detta för att hjälpa dina medstudenter. Nästa gång kanske det är du som behöver hjälp!

Vill du lämna in en tenta? Kontakta utbildningsansvarig på utbildning@malekon.se

International Business Management

Statistics for Business, STA102, 15.0 credits

2015-05-11

Ekonomprogrammet

Företagsekonomisk grundkurs, FOA134

TEN1, Hemtentamen, 2015-09