Som medarbetare på ICA är du på det sättet en del av både goda måltider och goda förändringar. Allas bidrag är lika viktiga och bygger på att du har en egen drivkraft, mod att förändra och förbättra. ICA är ett företag som grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Det är genom våra olikheter och vår ambition som vi har blivit framgångsrika. Vi tror på individens förmåga och kraften i det gemensamma.