Vår styrelse

Anna-Carin Arredal

Ordförande Mälekon

ordforande@malekon.se

Damilola John Samuel

Vice Ordförande Mälekon

ordforande@malekon.se

Erik Munther

Skattmästare

skattmastare@malekon.se

Alice Börjesson

Sekreterare

Fanny Wallin

Ordförande Marknadsföring

marknadsforing@malekon.se

Viktor Nilsson

Vice Ordförande Marknadsföring

marknadsforing@malekon.se

Zainab Al-Darraji

Ordförande Näringsliv

naringsliv@malekon.se

Patrik Brindstedt

Vice Ordförande Näringsliv

naringsliv@malekon.se

Numka Baatarnum

Ordförande Sociala

sociala@malekon.se

Linnea Rossander

Vice Ordförande Sociala

sociala@malekon.se

Fernando Aliaga

Ordförande Utbildning

utbildning@malekon.se

Zahra Al-Mansour

Vice Ordförande Utbildning

utbildning@malekon.se