Utskotten är en del av Mälekon och arbetar för oss studenter, här kan du ta reda på vad de gör för dig.

Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottets huvudsakliga uppgift är att bedriva ett arbete för att nå ut, med information om nyheter och evenemang, till ekonomstudenterna på Mälardalens högskola.

Genom att bedriva olika marknadsföringskampanjer så är målet att uppnå ett så stort intresse för såväl Mälekon som förening, som för högskolan och den studietid som studenterna befinner sig i. Utskottet arbetar med olika verktyg för att nå ut till studenterna, genom; affischer, personlig informering i klasserna, flyers, samt genom sociala kommunikationsnätverk, såsom Facebook, Instagram, Snapchat och hemsidan.

Fler olika marknadsföringsverktyg används även för marknadsföring av olika slags event, allt för att skapa en så informativ kommunikation som möjligt.Vi är alltid öppna för idéer och hjälp för att kunna förbättra kommunikationskanalerna, så känn dig mer än välkommen att höra av dig till marknadsforing@malekon.se

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet arbetar för att näringslivet ska bli en naturlig del under våra medlemmars studietid. Vi arbetar för att våra medlemmar ska få en inblick i sin framtida arbetsmarknad samt att företag och organisationer ska få möjlighet att marknadsföra sig mot sina blivande medarbetare.

En annan viktig uppgift vi har är att knyta till oss nya samarbetspartners samt att utveckla samarbetet med våra nuvarande samarbetspartners. Målet är att både Mälekon och våra samarbetspartners ska få ut maximal nytta av ett samarbete.

Ta chansen att jobba med näringslivsutskottet! Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att maila oss! Ditt engagemang behövs!

Du kommer i kontakt med de på  naringsliv@malekon.se

Sociala utskottet

I Sociala utskottet i Mälekon anordnar vi sittningar, utflykter, temafester, pubkvällar och andra evenemang utanför skoltiden. Evenemangen är öppna för alla Mälekons studenter oavsett hur långt studenten kommit med sina studier. Detta skapar möjligheter för nya som “gamla” studenter att få nya kamrater som kan hjälpa till när de har frågor rörande sina studier men också att de vänskapsband som knyts under Rookieperioden kan bevaras och utvecklas.

Missa inte våra event under din studietid och om du, precis som vi i Sociala, tycker att plugga inte är allt här i livet ska du såklart engagera dig i Sociala utskottet! Om du är intresserad att engagera dig i utskottet, har idéer kring ett event du vill genomföra eller undrar över något, skicka ett mail till sociala@malekon.se så blir vi jätteglada, även om det bara är för att fråga hur vi mår!

Utbildningsutskottet

“Utbildningsutskottet ser över Din utbildning på Mälardalens Högskola”

Vi i Utbildningsutskottet arbetar aktivt med att förbättra ekonomutbildningarna på Mälardalens Högskola samt ser till att de alltid håller en hög kvalitet. Utbildningsbevakning, kursupplägg samt kurslitteratur är exempel på frågor som diskuteras inom utskottet.

Vi samarbetar med akademin EST, Kårens Utbildningsutskott samt med studenter ifrån de olika ekonomprogrammen vid Mälardalens Högskola. Genom institutionen, programråd och programforum kan utbildningsutskottet vara med att påverka t.ex. lärarval, kurslitteratur samt strukturen på de olika ekonomprogrammen och dess kurser. Vi anordnar också aktiviteter för att hjälpa studenterna, t.ex. föreläsningar, studiehjälp etc.

Är du missnöjd med en föreläsare, kurs eller en tentamensutformning? Har du idéer som kan förbättra utbildningen vid Mälardalens Högskola eller åsikter om hur Din kursplan ser ut? Då ska du vända dig till oss i Utbildningsutskottet.

Hjälp oss att hålla en hög nivå på vår utbildning här på Mälardalens Högskola.

Du kommer i kontakt med oss på utbildning@malekon.se