Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. S.E.R.O. är en medlemsstyrd ungdomsorganisation som är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden. De ska vara en resurs för sina medlemmar samt på ett nationellt plan driva utbildningspolitiska frågor gentemot beslutsfattare.

Mälekon är medlemmar i S.E.R.O.

Nedan presenteras riksorganisationen S.E.R.O.s medlemsföreningar och -kårer. Dessa består av ekonomföreningar och -kårer som verkar vid Sveriges högskolor och universitet.

B.E.S.T Högskolan Dalarna
Cefyrekon Högskolan Kristianstad
EKEN Blekinge Tekniska Högskola
Ekonomsektionen i Luleå Luleå tekniska universitet
Esekon Mälardalens Högskola Eskilstuna
Eurekha Högskolan i Halmstad
Gavlecon Gävle Högskola
HHGS Handelshögskolan i Göteborg
IMF Mälardalens Högskola Internationella Marknadsföringsprogrammet
Kalmar ESS Linnéuniversitetet
KarlEkon Karlstads universitet
MAFIA Mälardalens Högskola Analytical Finance
NOVITAS Högskolan Borås
SAFIR Högskolan Skövde
Sesam Örebro universitet
Sköekon Högskolan Skövde
Sundekon Mittuniversitetet – Sundsvall
SÖFRE Södertörns Högskola
Visekon Högskolan på Gotland
Västeko Högskolan Väst