Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation som är till för civilekonomer och ekonomer. Förbundet har ca 44 000 medlemmar varav ca 12 000 är studenter. Gemensamt för våra medlemmar är att de har, eller planerar att inom en snar framtid ha en ekonomexam. Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövning.

Genom att vara ett förbund exklusivt för civilekonomer har vi till exempel den bästa lönestatistiken för civilekonomer liksom nätverk och kunskap om utbildningen.
Civilekonomerna erbjuder dig som studerar ekonomi ett medlemskap, som är kostnadsfritt, du kan vara medlem hela din studietid dock maximalt sex år. I medlemskapet får du en mängd nyttiga fördelar som du kan nyttja både under studietiden och i ditt framtida arbetsliv.

Är du intresserad av att bli studentmedlem blir du det enklast via;


http://www.civilekonomerna.se/medlemskap/bli-medlem-student