Handelsbanken

Handelsbanken är en fullsortimentsbank med rikstäckande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Dessa sex länder ser banken som sina hemmamarknader. Handelsbanken grundades 1871 och har i dag närmare 12 000 medarbetare samt verksamhet i sammanlagt 25 länder.

Sedan början av 1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas nära kunden.

Handelsbanken har nöjdare kunder än jämförbara banker, är en av de mest kostnadseffektiva börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa och har varje år under de senaste 43 åren haft högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker.

Handelsbankens mål

 – Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker på hemmamarknaderna

 – Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna

Handelsbankens styrka

– Handelsbanken har de senaste 43 åren haft bättre lönsamhet än genomsnittet för konkurrenterna

– Handelsbanken har sedan mätningarna startade 1989 haft de mest nöjda kunderna i Sverige

– Handelsbanken är sedan många år en av de mest kostnadseffektiva fullsortimentsbankerna i Europa

– Handelsbanken har under lång tid haft lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna

Handelsbankens företagsfilosofi

– Starkt decentraliserad organisation – kontoret är banken

– Kunden i centrum – inte enskilda produkter

– Lönsamhet prioriteras alltid före volym

– Långsiktighet

– Oktogonen – bankens resultatandelssystem