Mälekons Ekonom Dag 2017

MED dagen 2017

MED Dagen 2016

MED dagen 2015

MED dagen 2014

Mälekons ekonomdag, även kallad MED är en arbetsmarknadsdag för alla ekonomer på Mälardalens Högskola.

Syftet med arbetsmarknadsdagen är att du som student ska få möjligheten att skapa ett nätverk redan under studietiden och få en större inblick i näringslivet. MED-dagen ger dig även möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vill du öka dina chanser att knyta goda kontakter med företagen? Se då till att delta under MED-veckorna där vi ger dig chansen att få ut så mycket som möjligt av MED genom föreläsningar, case studies med mera.

MED-veckorna startar den 30 oktober och sträcker sig ända fram till MED-dagen den 22 november, där du får chansen att knyta kontakter med företagen.

För frågor kring arbetsmarknadsdagen kontakta:

naringsliv@malekon.se

_____________________

Mälekon’s economic day or MED is a career fair day for all students studying economics at Mälardalens University.

The purpose of this career fair day is to present you with an opportunity to build your network with other corporations and students, to get an insight into the business world, and to give you the possibility to find your next possible employer. Make sure to participate during the MED-weeks for the best opportunity of expanding your network and finding your future profession.

The MED-weeks start October 30th and proceed until the MED-day November 22th, where you have the chance to establish contacts with the companies. This is a striking opportunity to participate in case nights, inspiring guest lectures and information meetings from corporations participating on the career fair day.

The MED-weeks will help you take control over your future, and most importantly, your career!

For questions, please contact:

naringsliv@malekon.se