Utbildning

“Utbildningsutskottet ser över Din utbildning på Mälardalens Högskola”

Vi i Utbildningsutskottet arbetar aktivt med att förbättra ekonomutbildningarna på Mälardalens Högskola samt ser till att de alltid håller en hög kvalitet. Utbildningsbevakning, kursupplägg samt kurslitteratur är exempel på frågor som diskuteras inom utskottet.

Vi samarbetar med akademin EST, Kårens Utbildningsutskott samt med studenter ifrån de olika ekonomprogrammen vid Mälardalens Högskola. Genom institutionen, programråd och programforum kan utbildningsutskottet vara med att påverka t.ex. lärarval, kurslitteratur samt strukturen på de olika ekonomprogrammen och dess kurser. Vi anordnar också aktiviteter för att hjälpa studenterna, t.ex. föreläsningar, studiehjälp etc.

Är du missnöjd med en föreläsare, kurs eller en tentamensutformning? Har du idéer som kan förbättra utbildningen vid Mälardalens Högskola eller åsikter om hur Din kursplan ser ut? Då ska du vända dig till oss i Utbildningsutskottet.

Hjälp oss att hålla en hög nivå på vår utbildning här på Mälardalens Högskola.

Du kommer i kontakt med oss på utbildning@malekon.se