Ekonomprogrammet, 180 hp Västerås

Ekonomprogrammet ger dig både en trygg grund och en yrkesmässig specialisering inom det ekonomiska området. Inom programmet finns olika möjligheter till fördjupning och specialisering. Centralt för programmet är nära kontakter med omvärlden, lärare och andra studenter. Du skapar ditt kontaktnät för arbetslivet redan under utbildningen, bland annat genom gästföreläsningar och fallstudier i direkt kontakt med företag. Du ges möjlighet att studera utomlands under din studietid. Högskolan deltar i flera nätverk för internationellt utbyte och har samarbetsavtal med många utländska universitet.

Inom programmet läser alla de tre första terminerna gemensamt. Därefter väljer du din egen inriktning. Vissa väljer marknadsföring vilket innebär att du vill arbeta med kundbearbetning, försäljning eller tjänster. Andra väljer redovisning som gör att man kommer att hamna på ett revisionsbolag, på en ekonomiavdelning eller som controller. Du kan också välja management och då arbetar du med organisationsutveckling, inom administrationen eller på en personalavdelning. I examensarbetet kommer du att ytterligare kunna specialisera dig inom ditt område.

Ekonomprogrammet förbereder dig för en lång och utvecklande yrkeskarriär. Du utvecklar de egenskaper som krävs för ett kvalificerat, självständigt och projektorienterat arbete. Du jobbar på en bred internationell och nationell arbetsmarknad inom både privat och offentlig sektor. Som ekonom har du kunskaper och förmågor att värdera komplexa ekonomiska sammanhang och beslutssituationer. En ekonom kan jobba till exempel som ekonomichef, revisor, redovisningsekonom, analytiker, verksamhetskonsult, projektledare, marknadsförare, inköpare, controller, försäljare eller bli egen företagare.

Kolla MDH’s informationssida om Ekonomprogrammet.

International Business Management, 180 hp

International Business Management-programmet (IBM) syftar till att förbereda dig för de utmaningar som kan uppstå på en internationell arbetsmarknad. Det är ett treårigt kandidatprogram som ger grunden för en professionell specialisering inom ekonomi och företagande. Studierna kan vara inriktade på antingen redovisning, marknadsföring, ekonomi eller management. En viktig del av programmet är en nära kontakt med samhället, lärare och andra studenter. Genom dessa kontaker så skapar du ditt framtida nätverk redan under din studietid. Du har möjligheten, vilket även uppmuntras, att du delta i utbytesprogram för en eller två terminer i ett annat land. Detta ger dig möjlighet att få nya erfarenheter, utöka ditt nätverk och utveckla dina interkulturella och språkliga färdigheter.

Lärandet omfattar traditionella föreläsningar, men kräver också ett aktivt deltagande i kurserna, uppsatsskrivning, presentationer och diskussioner i seminarieform. Utbildningen utvecklar också dina personliga färdigheter rörande muntliga / skriftliga presentationer, kreativitet, entreprenörskap, kritiskt tänkande, informationssökning, bedömning av materialet, och grupparbeten. Den stora omfattningen av läroplanen tjänar till att ge en pedagogisk grund för den blivande chefen för ett litet eller medelstort företag.

Du är också förberedda för en karriär i stora företag eller offentliga eller icke-vinstdrivande organisationer. International Business Management-programmet ger dig den teoretiska grunden samt de kunskaper och verktyg, som är lika relevanta för en karriär inom ett företag, som ett entreprenörskap på ett internationellt plan. Efter genomför examen kan du arbeta till exempel som en revisor, chef, projektledare, marknadschef, köpare, säljare eller starta eget företag.

Kolla MDH’s informationssida om IBM.

Analytical Finance, 180 hp

Under konstruktion.