Program

Ekonomprogrammet, 180 hp, Västerås

Ekonomprogrammet ger dig både en trygg grund och en yrkesmässig specialisering inom det ekonomiska området. Programmet inriktar sig de tre första terminerna på en bred grund inom företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt, och statistik, därefter väljer du din egen inriktning. Du kan välja att fördjupa dig inom digital verksamhetsutveckling, management, marknadsföring, eller redovisning.

Du har under programmets gång möjlighet att studera utomlands där MDH deltar i flera nätverk för internationellt utbyte och har samarbetsavtal med många utländska universitet vilket kan komma att ge dig försprång när det är dags att ge sig ut på arbetsmarknaden. Centralt för programmet är även den nära kontakten med näringslivet, lärare och andra studenter under hela studietiden. Även detta för att kunna du skapa ett kontaktnät inför arbetslivet.

Ekonomprogrammet förbereder dig för en lång och utvecklande yrkeskarriär. Du utvecklar de egenskaper som krävs för ett kvalificerat, självständigt och projektorienterat arbete. Du jobbar på en bred internationell och nationell arbetsmarknad inom både privat och offentlig sektor. Som ekonom har du kunskaper och förmågor att värdera komplexa ekonomiska sammanhang och beslutssituationer. En ekonom kan jobba till exempel som ekonomichef, revisor, redovisningsekonom, analytiker, verksamhetskonsult, projektledare, marknadsförare, inköpare, controller, försäljare eller bli egen företagare.

Kolla MDH’s sida om Ekonomprogrammet för mer information.

International Business Management, 180 hp

International Business Management-programmet (IBM) är ett treårigt kandidatprogram som ger grunden för en professionell specialisering inom företagsekonomi med fördjupning inom management med ett internationellt perspektiv. En viktig del av programmet är en nära kontakt med samhället, lärare och andra studenter. Genom dessa kontakter så skapar du ditt framtida nätverk redan under din studietid. Du har även möjligheten, vilket även uppmuntras, att du delta i utbytesprogram för en eller två terminer i ett annat land. Detta ger dig möjlighet att få nya erfarenheter, utöka ditt nätverk och utveckla dina interkulturella och språkliga färdigheter.

Lärandet omfattar traditionella föreläsningar, men kräver också ett aktivt deltagande i kurserna, uppsatsskrivning, presentationer och diskussioner i seminarieform. Utbildningen utvecklar också dina personliga färdigheter rörande bland annat muntliga / skriftliga presentationer, problemlösning, entreprenörskap, kritiskt tänkande, informationssökning, bedömning av materialet, och grupparbeten.

International Business Management-programmet ger dig den teoretiska grunden samt de kunskaper och verktyg som är lika relevanta för en karriär inom små till multinationella företag, som ett entreprenörskap på ett internationellt plan. Både i privata eller offentliga företag, såväl icke-vinstdrivande organisationer. Efter genomförd examen kan du arbeta i Sverige eller utomlands som till exempel chef, projektledare, marknadschef, inköpare, säljare, eller också starta eget företag.

Kolla MDH’s sida om IBM för mer information.

Analytical Finance, 180 hp

Kandidatprogrammet i Analytical Finance förbereder dig för en spännande karriär inom den internationella finansvärlden genom omfattande kunskaper i matematik, för att exempelvis kunna genomföra kvantitativa analyser på finansmarknader och hantering av finansiella portföljer. Programmet lägger under de två första åren grunden för en karriär inom områdena matematik/tillämpad matematik, finans, nationalekonomi och företagsekonomi. Det tredje året väljer du sedan inriktning, antingen mot matematik/tillämpad matematik med specialisering inom finansiell matematik eller mot nationalekonomi.

Under utbildningen kommer du att undervisas av lärare som är yrkesverksamma i finanssektorn tillsammans med lärare som forskar på högskolan. Det gör att du får ta del av den senaste forskningen inom området samtidigt som du får en nära kontakt med näringslivet. Då Analytical Finance är internationellt orienterat och programmet ges på engelska lockar det även internationella såväl som svenska studenter.

Efter utbildningen kommer du att vara konkurrenskraftig för en attraktiv tjänst inom bank, investerings- eller försäkringsbranschen, på statlig myndighet som Finansinpektionen, eller ett finansiellt institut. Med inriktningen mot finansiell matematik är du även attraktiv inom teknikområden som bland annat informationstekning. Studenter som har gått programmet arbetar idag som finansiella analytiker, riskanalytiker, ekonomiska ingenjörer, företagsanalytiker, fastighetsanalytiker och återförsäkringschefer.

Kolla MDH’s sida om Analytical Finance för mer information.